Đại hội chi Đoàn trường TH Ngô Quyền năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 22/10/2022 được sự nhất trí của Chi bộ trường TH Ngô Quyền và đoàn xã Dray Bhang, Chi đoàn trường TH Ngô Quyền đã tổ chức Đại hội chi đoàn thành công tốt đẹp.